ارسال

برای ارسال سریع با فروشگاه تماس گرفته و درخواست خود را اعلام نمایید .  

همکاران ما در کمترین زمان ممکن تشک شما را ارسال مینمایند .

هزینه ارسال سریع با مشتری میباشد.

ارسال نرمال 2 تا 3 روز کاری زمان میبرد و برای  مبالغ 2 میلیون تومان به بالا در شهر تهران به صورت رایگان میباشد .

شعبه صادقیه : 44229544_021

شعبه گلستان : 44229544_021