حریم خصوصی

اطلاعات کاربران

 

درج آدرس، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه مشتری، به منزله ی مورد تایید بودن صحت آنها می باشد و در صورتی که به صورت صحیح و یا کامل ثبت نشده باشد، خوشخوابم جهت اطمینان از قطعیت و صحت ثبت سفارش می تواند از مشتری اطلاعات بیشتر و تکمیلی را درخواست کند.

مشتریان می توانند به هنگام خرید نام، آدرس، شماره تلفن های ثابت و همراه  شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش خود وارد کنند و خوشخوابم تنها برای ارسال همان سفارش از این اطلاعات استفاده خواهد کرد.

لازم الذکر است که برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده های احتمالی، اطلاعات کاربر نباید آن را برای شخص دیگری فاش کرد وهمچنین حفظ و مراقبت از رمز عبور به عهده ی کاربر است.

خوشخوابم  اطلاعات شخصی کاربران را کاملا شخصی می داند و آنان را به هیچ شخص یا سازمانی منتقل نمی کند مگر آنکه با حکم قانونی مجبور باشد در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهد.

 

خوشخوابم تمام توان خود را برای حفظ و مراقبت از اطلاعات و حریم شخصی کاربران به کار می گیرد تا تجربه ی خریدی امن، خوشایند و راحت را برای همه ی کاربران خود به ارمغان آورد.