معرفی اجمالی محصول

لحاف روتختی ترکسان turksun

روتختی ترکسان از بهترین پارچه های تنسل چاپ ثابت بوده که روی آن تنسل و زیر آن پنبه ای می باشد. 

روتختی ترکسان از الیاف ضد حساسیت و ضد باکتری رنگ ثابت تشکیل شده است.

همچنین قابل شستشو در ماشین لباسشویی بدون آبرفت میباشد.

 روتختی یک نفره 4 تکه شامل :

ملافه : 230*165 (1pc)

روتختی : 200*105 (1pc)

روبالشی : 70*50 (2pc)

لحاف روتختی ترکسان turksun

روتختی ترکسان از بهترین پارچه های تنسل چاپ ثابت بوده که روی آن تنسل و زیر آن پنبه ای می باشد. 

روتختی ترکسان از الیاف ضد حساسیت و ضد باکتری رنگ ثابت تشکیل شده است.

همچنین قابل شستشو در ماشین لباسشویی بدون آبرفت میباشد.

 روتختی یک نفره 4 تکه شامل :

ملافه : 230*165 (1pc)

روتختی : 200*105 (1pc)

روبالشی : 70*50 (2pc)

 

امتیاز کاربران به لحاف روتختی ترکسان

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.